Platby

Tréninky oddílu sportovní gymnastiky T.J. Sokol Kampa probíhají v tělocvičně T.J. Sokola Žižkov II, kde je oddíl T.J. Sokol Kampa v nájmu. Částka oddílových příspěvků zahrnuje částku pronájmu cvičební plochy, odměny trenérů, dále úhradu členské známky a příspěvek na režijní náklady za provoz kanceláře. Ke zvýšení oddílových příspěvků může docházet vždy z důvodu celkového navýšení provozních nákladů.

 

Oddílové příspěvky jsou stanoveny na období 5ti měsíců - od 1. 9. do 31. 1. a od 1. 2. do 30. 6. Úhrada příspěvků je vždy do konce prvního měsíce daného období.

 

Tréninky o letních prázdninách se hradí zvlášť. Cena pro registrované závodnice během letních prázdnin je 150,- Kč/1 hod., přičemž max. cena za týden je 2.500,- Kč.

 

V případě dlouhodobě nepříznivého zdravotní stavu dítěte (úraz, lázeňský pobyt, dlouhodobá nemoc) je možné dojednat převedení příspěvků za neodchozené tréninky do dalšího období.

 

Pokud jsou tréninky zrušeny z důvodů, které oddíl TJ Sokol Kampa Praha nemůže ovlivnit (např. uzavření tělocvičny na základě opatření Ministerstva zdravotnictví, Vlády ČR, Hygienické stanice hl. města Prahy apod.), se s účinnosti od 1. 9. 2021 náhrada za tréninky neposkytuje a oddílové příspěvky se hradí v plné výši.

 

Poplatky za trénink se hradí bankovním převodem na účet oddílu SG TJ Sokol Kampa Praha nebo v hotovosti v tělocvičně.

 


 

Číslo účtu: 175949365/0300

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka

Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno dítěte - jméno trenéra